Jaura Dušan

O mne v skratke

Riaditeľ Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa, venuje sa výchove, vzdelávaniu, fundraisingu a medzinárodným kontaktom, teda všetkému, čomu sa hovorí manažovanie školy.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

(bude doplnené)

Mgr. Dušan Jaura, PhD.

Kontakt
Adresa:
E-mail: dusan.jaura@bilgym.sk
Mobil: 0903 971 519
Web: https://www.teamvallopetrzalka.sk/kandidati-mestske-zastupitelstvo-bratislava/jaura-dusan/

Dušan kandiduje do Mestského zastupiteľstva Bratislava za Petržalku