Brliť František

O mne v skratke

Celý profesijný život sa venujem stavbám dopravnej infraštruktúry. Podieľal som sa na návrhoch technických riešení rôznych dopravných stavieb, nevynímajúc diaľničné stavby. Spolupracoval som na príprave a realizácii významných stavieb obnovy a novostavieb električkových tratí v dvoch najväčších mestách Slovenska. Nie je mi ľahostajná kvalita pri opravách ciest na celom území Bratislavy.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

Obyvatelia Bratislavy, bez rozdielu, v ktorej mestskej časti bývajú, musia cítiť, že mesto sa stará o verejné priestranstvá, o ich kvalitu a čistotu rovnako dobre v prípade, ak sa jedná o verejné priestranstvá v správe mesta Bratislava alebo mestskej časti.

Do všetkých sfér fungovania mesta sa musí vrátiť odbornosť a kvalita. Mojimi sférami záujmu budú predovšetkým verejné priestranstvá, ktoré môžeme zaradiť medzi stavby dopravnej infraštruktúry. Sú to cestné komunikácie, cyklistické komunikácie, električkové trate, chodníky pre peších a parkoviská. Pri ich výstavbe alebo opravách sa musia uplatniť kvalitné technické riešenia nielen celku ale aj detailov tak, aby sa zabezpečila ich dlhodobá životnosť, bezporuchová prevádzkyschopnosť, ale aj oku lahodiaca vizuálna stránka. To sa dá dosiahnuť iba kvalitnou prípravou takýchto stavieb, čo v súčasnosti nebýva pravidlom, ale pravidlom sa stať musí.

Osobitnou kapitolou bude dostupné parkovanie. Bez výstavby záchytných parkovísk a parkovacích domov nebude možné vysporiadať sa s parkovaním v prospech obyvateľov Bratislavy. Bezodkladne bude potrebné zahájiť prípravu projektov a v maximálnej miere zahájiť a dokončiť takéto stavby v súlade s prioritami odvodenými od potreby jednotlivých lokalít mesta.

V súvislosti s parkovacou politikou alebo parkovaním vo všeobecnosti, sa budem snažiť presadiť princíp, aby sa chodníky vrátili naspäť ku svojmu pôvodnému účelu, teda predovšetkým chodcom. Musí sa tak stať predovšetkým v exponovanom centre mesta, ale aj v blízkosti verejných budov, akými sú školy, škôlky, kultúrne ustanovizne, úrady, nemocnice, zdravotné strediská a pod.

Mesto sa musí stať dôstojným, kvalifikovaným a suverénnym partnerom pri investičných projektoch. Preukazovanie dopravnej obslužnosti území, kde sa pripravuje nový projekt, sa musí dostať na vysokú odbornú úroveň tak, aby zohľadňovalo všetky investičné zámery v dotknutom priestore. Zriadenie potrebnej dopravná infraštruktúra takýchto území musí predchádzať samotným investíciám.

Ďalšou, vôbec nie nevýznamnou, z mojich priorít, bude zmena princípu fungovania mestského zastupiteľstva tak, aby sa z bojiska stalo miesto spolupráce. Ak chceme z Bratislavy urobiť miesto zabezpečujúce príjemný život, musí nastať po obdobiach večných bojov obdobie spolupráce v záujme všetkých obyvateľov Bratislavy. Iba tak sa podarí robiť veci v ich prospech a pre nich.

Ing. František Brliť

Kontakt
Adresa: Bôrik 9, 811 02  Bratislava – Staré mesto
E-mail: frantisekbrlit@gmail.com
Mobil: 0905 690 993
Web: https://www.teamvallopetrzalka.sk/kandidati-mestske-zastupitelstvo-bratislava/hrban-boris/

František kandiduje do Mestského zastupiteľstva Bratislava za Petržalku.