Volebný obvod č. 6

Ulice:
Beňadická, Šášovská, Vígľašská, Lietavská č. 1 – 15 (nepárne), Vyšehradská, Jasovská, Betliarska, Turnianska, Krásnohorská, Ľubovnianska, Žehrianska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role, Antolská, Žltá, Béžová, Zuzany Chalupovej

Počet obyvateľov: 17 294
Vo volebnom obvode č. 6 bude zvolených 5 poslancov. Naši kandidáti vo volebnom obvode č. 6: Repka Matúš a Fischer Jozef.

TIP: Prehľad všetkých volebných obvodov v Petržalke (platný pre Komunálne voľby 2018)

Pripravil: Mgr. Jozef Fischer, Zdroj: Uznesenie MZ MČ Petržalka číslo 468/2018