Zelenická Anna (23.)

O mne v skratke

V Petržalke žijem 33 rokov. Pracujem na onkológii ako diplomovaná chirurgická sestra. Mám vyštudované verejné zdravotníctvo a z toho vyplýva aj môj program.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

  • Monitorovať zdravotný stav obyvateľov Petržalky
  • Sledovať rizikové faktory, ktoré pôsobia na zdravie obyvateľov
  • Monitorovať ovzdušie, vodu a pôdu a vyvodzovať potrebné opatrenia na odstránenie nežiaducich vplyvov
  • Sledovať čistotu ulíc, chodníkov, trávnatých plôch a detských ihrísk
  • Sledovať rizikové križovatky, pri ktorých dochádza k haváriám a úrazom a navrhovať opatrenia
  • Sledovať dostupnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Petržalky
  • Rozšíriť primárnu prevenciu zdravia obyvateľov a zodpovednosť jedinca za svoje zdravie a zdravie celej spoločnosti

PhDr. Anna Zelenická

Kontakt
Adresa: Budatínska 29, 851 05 Bratislava – Petržalka
E-mail: zelenca@centrum.sk
Mobil: 0904 853 931
Web: https://www.teamvallopetrzalka.sk/kandidati/zelenicka-anna/

Volebný obvod

Anna kandiduje do Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka vo volebnom obvode č. 5.