Kuruc Jakub (13.)

O mne v skratke

Mám Petržalku rád a záleží mi na nej.

Volám sa Jakub a v tohtoročných komunálnych voľbách kandidujem do miestneho a mestského zastupiteľstva za Petržalku.

O Petržalku sa zaujímam dlhú dobu. Z pozície jej obyvateľa a študenta, ktorý tu navštevoval základnú a strednú školu, ale aj z pozície občianskeho aktivistu, ktorému Petržalka nie je ľahostajná. V oblasti dobrovoľníctva sa angažujem už viac ako 5 rokov. Prevažne sa jednalo o menšie aktivity, ktoré ale považujem za veľké kroky. Podpora a organizácia kultúrnych podujatí, záujmové aktivity v oblasti lokálnych tém a záujem o revitalizáciu pravého brehu Dunaja.

V čase volieb budem mať 25 rokov, čo však nevidím ako prekážku, ale výhodu. Mám plno energie a ako občiansky aktivista som pochopil jedno. Pomáhať Petržalke a jej obyvateľom je nielen dôležité, ale ma to aj baví. Avšak pokiaľ chceme, aby bola Petržalka naozaj nádherným miestom pre život, musíme sa postarať o to, aby naši volení zástupcovia vnímali svoju prácu ako poslanie, nie ako výhodný zdroj príjmov. A to je jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý sa budem tento rok uchádzať o Vašu dôveru v komunálnych voľbách.

Čo mám za sebou

  • Ako predseda petičného výboru som sa spolupodielal na snahe zrevitalizovať pravý breh Dunaja v lokalite bývalého kúpaliska Lido. Taktiež sa nám s kolegami podarilo pretlačiť, aby na svojich miestach ostali vodácke lodenice. Na mestské zastupiteľstvo sme odovzdali petíciu v počte viac ako 4 500 podpisov. Vďaka verejnému tlaku, tak muselo prísť k dohode, ktorá zaväzuje dotknuté subjekty v oblasti spolupracovať.
  • Pravidelne organizujem viaceré kultúrne podujatia. Najväčšie z nich, Stredovek v Sade sa tohto roku tešilo rekordnej návštevnosti. V minulosti išlo o podujatie Stredovek pri Dunaji. Okrem organizácie podujatí, tiež v rámci možností pomáham aj ostatným.
  • Smeťozberi “na prechádzke” sú mojou dlhodobou aktivitou. Či už ako súčasť organizovaných smeťozberov, alebo ako organizátor sa snažím prispieť k čistejšiemu, zelenšiemu ale hlavne zdravému životnému prostrediu.
  • Aktivity v oblasti historických pamiatok sú mojou srdcovou záležitosťou. Z celomestského merítka som mal možnosť byť dočasným kastelánom na bratislavských mestských hradbách. Taktiež ako bývalý člen OZ Bunkre som spravoval jeden z delostreleckých objektov z 1. svetovej vojny v lokalite Kamzík, ktorý sa nám podarilo zrevitalizovať a sprístupniť verejnosti.
  • Ako člen viacerých združení som sa podieľal a zapájal do rôznych aktivít od administratívnych až po terénnych prác.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

V tomto prípade sa budem riadiť heslom “Petržalka pre všetkých”.

Petržalka nemôže byť vnímaná iba ako miesto na prespanie. Petržalka má veľký potenciál, ktorý môžeme využiť ak sa zameriame na:

  • Verejné priestory (detské a športové ihriská, komunitné miesta pre rekreáciu)
  • Kultúru (podujatia a interaktívne aktivity pre obyvateľov Petržalky. Dôležitou súčasťou tejto témy je aj podpora tým, ktorí sa starajú o petržalské historické pamiatky)
  • Chodníky (najčastejším spôsobom dopravy sú chodníky, preto považujem za dôležité aby chodenie po nich nebolo prekážkou. Zamerať sa chcem na bezbariérové vstupy na chodníky, ale tiež na realizáciu už spracovanej štúdie pešieho pohybu v lokalite Háje a v pripravovanej štúdie pre Dvory)
  • Terasy (pokračovať v revitalizácii terás)

Jakub Kuruc

Kontakt
Adresa:  Marie Curie-Sklodowskej 23, 851 04 Bratislava – Petržalka
E-mail: jakub.kuruc4@gmail.com
Mobil: 0949 377 274
Web: http:s//www.jakubkuruc.sk/

Volebný obvod

Jakub kandiduje do Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka vo volebnom obvode č. 4 a zároveň je kandidát na poslanca do Mestského zastupiteľstva Bratislava.