Fekete Gabriel (4.)

O mne v skratke

V Petržalke žijem 20 rokov. Pracujem v oblasti informačných technológií celý svoj profesionálny život. Vyštudoval som teóriu výchovy a vzdelávania dospelých (tzv. andragogika) a hlavne tejto problematike by som sa chcel venovať aj ďalej.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

Mojou motiváciou je vytvoriť lepšie podmienky pre nás ako obyvateľov a naše deti v mestskej časti v ktorej žijeme. Potrebujeme parky, zeleň, školské areály, detské ihriská, ihriská pre seniorov, parkovacie miesta, cyklotrasy, verejný priestor, kde žijeme.

Ďalším dôležitým aspektom pre mňa je otvorená samospráva – kde môžeme ako obyvatelia Petržalky participovať na riešení problémov okolo seba. Tu je potrebná väčšia transparentnosť ale aj angažovanosť.

Ako vdovec, ktorý sa stará o 2 deti, vyznávam hodnoty rodiny a uvedomujem si dôležitosť výchovy našich detí v škole aj mimo nej. Vytvárajme pre nich zdravé a bezpečné prostredie, kde sa budú cítiť dobre. Petržalka potrebuje v tejto oblasti veľa urobiť a ja sa chcem na práci podieľať.

V zastupiteľstve sa chcem, okrem samotného zastupovania občanov v každodenných otázkach života, venovať týmto témam:

  • Otvorená a transparentná samospráva
  • Deti a rodiny s deťmi na prvom mieste
  • Senior ako súčasť komunity
  • Starostlivosť o zeleň ako samozrejmosť
  • Bezpečnosť kdekoľvek a kedykoľvek
  • Kvalitná, dostupná a inteligentná doprava
  • Regulovaná výstavba s jasnými pravidlami

Mgr. Gabriel Fekete

Kontakt
Adresa:  Mamateyova 6, 851 04 Bratislava – Petržalka
E-mail: gabriel.fekete@bluestar.sk
Mobil: 0911 306 758
Web: https://www.teamvallopetrzalka.sk/kandidati/fekete-gabriel/

Volebný obvod

Gabriel kandiduje do Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka vo volebnom obvode č. 4.