Volebný obvod č. 4

Ulice:
Šustekova, Klokočova, Kočánkova, Pri Seči, Pobrežná, Sosnová, Blagoevova, Bulíkova, Májová, Dolnozemská cesta, Mlynarovičova, Haanova, Pankúchova, Polereckého, Medveďovej, Jankolova, A. Gwerkovej, Marie Curie-Sklodowskej, Mamateyova, Lužná

Počet obyvateľov: 15 495
Vo volebnom obvode č. 4 bude zvolených 5 poslancov. Naši kandidáti vo volebnom obvode č. 4: Fekete Gabriel, Kozáková Michala a Kuruc Jakub.

TIP: Prehľad všetkých volebných obvodov v Petržalke (platný pre Komunálne voľby 2018)

Pripravil: Mgr. Jozef Fischer, Zdroj: Uznesenie MZ MČ Petržalka číslo 468/2018