Škápik Pavol (23.)

O mne v skratke

Som Pavol Škápik a som poslancom miestneho zastupiteľstva Petržalka.

Mám 34 rokov, som ženatý, mám dvojročného syna a som Petržalčan. Petržalku poznám nielen z pohľadu dát, ale aj ako každodenný jej objavovateľ z pohľadu môjho syna, ktorému som práve čaro tohto sveta ukazoval na príklade Petržalky. Neboli to len panelové domy, ako si mnohí Petržalku predstavujú, ale boli to aj existujúce detské ihriská, cyklotrasy smerujúce na hrádzu, vyšliapané chodníky k Chorvátskemu jazeru či Draždiaku s prekrásnymi kačkami, labuťami či rybkami alebo zeleň a stromy nachádzajúce sa popri dostihovej dráhy,  pozdĺž Chorvátskeho ramena alebo priamo pri Dunaji.

V súčasnosti pracujem ako vedúci dátových analytikov na magistráte Hlavného mesta SR Bratislava. Predtým som pracoval na Inštitúte sociálnej politiky a tiež som bol vedúcim tímu prípravy sčítania obyvateľov 2021 založenom na údajoch z registrov.

Som spoluzakladateľom projektu Klebedata, kde poukazujeme na rozličné možnosti využitia dátV dátach je sila a potenciál, je veľká škoda, že mnoho dát je využívaných v takej malej miere…a toto sa pokúšame zmeniť.

Aj pri spravovaní či návrhoch na zmeny v Petržalke je možnosť využitia dát, ktoré sa však, podľa mňa, nevyužívajú a toto by som chcel zmeniť. Aby verejnosť vedela, že prijaté rozhodnutia sú tie najlepšie možné aké pre obyvateľov Petržalky mohli byť. Lebo predsa sa hospodári s verejnými peniazmi, a teda verejnosť chce vedieť, že sa urobilo všetko preto, aby za vynaložené peniaze dostali primeranú (ak nie najlepšiu) hodnotu.

Pomáhať Petržalke a jej obyvateľom je nielen dôležité, ale ma to aj baví.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

V tomto prípade sa budem riadiť heslom “Petržalka pre všetkých”. Petržalka nemôže byť vnímaná iba ako miesto na prespanie. Petržalka má veľký potenciál, ktorý môžeme  a musíme využiť. V rámci zmien sa chcem zamerať:

DOPRAVA & MOBILITA
  • parkovanie so zvýhodnením rezidentov
  • dokončenie električky
VÝSTAVBA & VEREJNÉ PRIESTORY
  • vytvorenie nového centra Petržalky
  • bezbariérovo po verejnom priestore
  • opravy terás, chodníkov, ihrísk, osvetlenia, lavičiek a smetných košov a aj ich výstavba
SLUŽBY PRE OBČANOV
  • otvorená samospráva
  • nové materské školy
  • senior ako súčasť komunity
  • čistota ihrísk, ciest, chodníkov, parkov a vnútroblokov
  • podpora komunitných záhrad

Mgr. Pavol Škápik

Kontakt
Adresa: Gessayova 23, 851 03 Bratislava – Petržalka
E-mail: skapik@gmail.com
Mobil: 0918 77 66 62
Web: https://www.skapik.sk/

Volebný obvod

Pavol zastupuje v Miestnom zastupiteľstve MČ Petržalka volebný obvod č. 3.