Polešenský Milan (22.)

O mne v skratke

Volám sa Milan Polešenský, pracujem s mládežou a ako aktivista sa venujem európskej politike. Pochopil som, že to, čo funguje v zahraničí, môžeme priniesť aj na Slovensko. Začať však treba zdola. Za najdôležitejšie považujem budovať zdravú, bezpečnú a hlavne čistú Petržalku, ktorá bude príjemným miestom pre život. Podporujem šport a založil som portál MapaSportu.sk, ktorý slúži predovšetkým ako informačný kanál o miestach na športovanie pre obyvateľov Bratislavy. Chcem počúvať hlas obyvateľov a aktívne podporovať miestne občianske iniciatívy, lebo ľudia sami najlepšie vedia, čo vo svojom okolí potrebujú.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

Za najdôležitejšie považujem výchovu zdravej a sebavedomej mladej generácie a podporu aktívnych mladých ľudí, ktorí budú formovať budúcnosť krajiny a inšpirovať svojich rovesníkov. V súčasnosti pracujem s mládežou aj profesionálne.

Mgr. Milan Polešenský

Kontakt
Adresa:  Romanova 46, 851 02 Bratislava – Petržalka
E-mail: polesensky@gmail.com
Mobil: 0903 459 169
Web: https://www.polesensky.sk/

Volebný obvod

Milan kandiduje do Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka vo volebnom obvode č. 3.