Surovková Eva (19.)

O mne v skratke

Študovala som psychológiu a sociálnu prácu. Pracovala som v štátnej správe, kde som sa venovala sociálnej oblasti a menšinám a posledné dva roky pracujem v miestnej samospráve. V rámci práce sa venujem aj príprave, realizácii a administrácii projektov, najmä v oblasti kultúry a ekológie. Týmto témam by som sa chcela venovať aj ako poslankyňa.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

  • Kultúra – knižnice ako centrá stretávania (sa) s kultúrou – literárnou, hudobnou, výtvarnou.
  • Ekológia – pasportizácia zelene, podpora biodiverzity a opatrení zameraných na zmierňovanie a prispôsobovanie sa klimatickej zmene.
  • Sociálna oblasť – komunitné plánovanie sociálnych služieb, služby pre seniorov, práca s rodinami, deťmi a mládežou.

Mgr. Eva Surovková

Kontakt
Adresa:  Bratislava – Petržalka
E-mail: eva.surovkova@gmail.com
Mobil: –
Web: https://www.teamvallopetrzalka.sk/kandidati/surovkova-eva/

Volebný obvod

Eva kandiduje do Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka vo volebnom obvode č. 2.