Halmo Ivan (6.)

O mne v skratke

Volám sa Ivan Halmo a mám 35 rokov. Narodil som sa v Bratislave a som hrdým obyvateľom Petržalky. Som ženatý a v súčasnosti očakávame prírastok do rodiny. Vyštudoval som právo. Pracoval som v advokátskej kancelárii ako koncipient. Počas praxe som sa venoval najmä trestnému právu. V súčasnosti pôsobím na Ministerstve dopravy a výstavby SR ako hlavný štátny radca.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

  • Doprava – bezbariérovosť, parkovanie, električka
  • Rodiny v Petržalke – škôlky a ich kapacity, priestory pre seniorov na zlepšenie ich života v Petržalke

Mgr. Ivan Halmo

Kontakt
Adresa: Belinského 18, 851 01 Bratislava – Petržalka
E-mail: halmoivan@gmail.com
Mobil: 0907 735 005
Web: https://www.teamvallopetrzalka.sk/kandidati/halmo-ivan/

Volebný obvod

Ivan kandiduje do Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka vo volebnom obvode č. 2.