Volebný obvod č. 2

Ulice:
Hálova, Rusovská cesta č. 50 – 56, Ševčenkova, Belinského, Fedinova, Švabinského, Prokofievova, Andrusovova, Kolmá, Čapajevova, Jiráskova, Tupolevova, Iľjušinova, Markova, Pajštúnska, Nám. Jána Pavla II., Nám Republiky

Počet obyvateľov: 15 490
Vo volebnom č. 2 obvode bude zvolených 5 poslancov. Naši kandidáti vo volebnom obvode č. 2: Halmo Ivan, Palkovič Tomáš a Surovková Eva.

TIP: Prehľad všetkých volebných obvodov v Petržalke (platný pre Komunálne voľby 2018)

Pripravil: Mgr. Jozef Fischer, Zdroj: Uznesenie MZ MČ Petržalka číslo 468/2018