Šmíd Miloslav (21.)

O mne v skratke

Mám 62 rokov, som ženatý a mám dvoch synov. Bývam s rodinou v Petržalke viac ako desať rokov a už za ten čas tu boli zrealizované viaceré celospoločensky významné investičné akcie ako napr.: zimný štadión, I. etapa električkovej trate, Petržalská plaváreň a pod. Aj preto vnímam mestskú časť Petržalka za najprogresívnejšiu mestskú časť Bratislavy.

Som inžinier ekonómie a posledných desať rokov pracujem v oblasti možnosti financovania bytovej výstavby zo štátnych návratných a nenávratných zdrojov a venujem sa aj oblasti finančného rozpočtovníctva. Svojimi skúsenosťami a vedomosťami v tejto oblasti by som rád prispel ku dokončeniu programu zatepľovania objektov v Petržalke a aj pri výstavbe a obnove zariadení sociálnych služieb v Petržalke (domovy sociálnych služieb či zariadení pre seniorov).

Bol som registrovaný športovec (majster Slovenska v dvojhre mužov v stolnom tenise v r.1973 a dorastenecký majster ČSSR vo dvojhre v r.1971) a pretože sa aj v súčasnosti veľmi aktívne venujem športu (tenis, fitness, bicyklovanie, plávanie, joga) chcel by som sa angažovať v športovej oblasti.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

  • dokončenie zatepľovania objektov
  • výstavba a obnova zariadení sociálnych služieb a zariadení pre seniorov
  • preventívnymi a represívnymi opatreniami odstrániť sprejovaniu zateplených budov, napr: výstavba tréningových múrov pre sprejerov, zapracovať do domových poriadkov možnosť následného finančného postihu
  • vybudovanie viacerých parkov so zeleňou pre prechádzky a trávenie voľného času občanov
  • modernizovať a rozšíriť vybavenie detských ihrísk
  • problém bezdomovcov riešiť výstavbou jednoduchých – nízkonákladových záchranných buniek
  • rozšíriť sieť športových ihrísk a multifunkčných športových hál prístupných aj pre verejnosť
  • viac zapojiť nezamestnaných do verejno-prospešných prác ulíc a priestorov v Petržalke
  • rozšírenie kapacít  a osadenie lavičiek okolo bytových budov
  • modernizovať letné kúpalisko Matador

Ing. Miloslav Šmíd

Kontakt
Adresa:  Hrobákova 20, 851 02 Bratislava – Petržalka
E-mail: miloslav.smid@gmail.com
Mobil: 0911 100 095
Web: https://www.teamvallopetrzalka.sk/kandidati/smid-miloslav/

Volebný obvod

Miloslav kandiduje do Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka vo volebnom obvode č. 1.