Sarlós Adam (17.)

O mne v skratke

Volám sa Adam Sarlós,

„Narodil som sa v bratislavskej Petržalke a toto mesto mám úprimne rád. Ako študent histórie a aktivista som tu prežil väčšinu svojho života. V súčasnosti sa aktívne zapájam do diania v Bratislave cez iniciatívu Bývanie pre mladých a Chodíme pešo. Posledné štyri roky v Bratislave aktívne podnikám v oblasti gastronómie a chudnutia. Za roky angažovania sa v meste som pochopil podstatnú vec: je veľmi jednoduché kritizovať dianie v Bratislave pri orosenom pive, avšak oveľa ťažšie je zodvihnúť sa a reálne niečo urobiť.“

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

  • Oprava a revitalizácia existujúcich petržalských chodníkov
  • Podpora ekologického nakladania s odpadom
  • Zavedenie jednotnej parkovacej politiky
  • Dobudovanie električkovej trate v Petržalke
  • Zvýšenie počtu odpadkových košov pre psie exkrementy
  • Aktívne vysádzanie stromov v Petržalke

Adam Sarlós

Kontakt
Adresa:  Pečnianska 1, 851 01 Bratislava – Petržalka
E-mail: adam.sarlos@gmail.com
Mobil: 0902 108 841
Web: https://www.facebook.com/Adam-Sarlós-1806121013006003/

Volebný obvod

Adam kandiduje do Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka vo volebnom obvode č. 1 a zároveň je kandidát na poslanca do Mestského zastupiteľstva Bratislava.