Mráz Albín (14.)

O mne v skratke

Moje pôvodné povolanie bolo stredoškolský učiteľ, 16 rokov som pôsobil na Gymnáziu Vazovova 6 v Bratislave. Ďalších 22 rokov som pracoval v bankovom sektore. V Bratislave žijem 55 rokov, v Petržalke rovných 40 rokov. Po Petržalke sa pohybujem takmer výlučne na bicykli a teda aj takto vidím aké sú potreby, problémy, ale aj potenciál a krásy, ktoré toto „mesto v meste“ má.

Teraz ako dôchodca (65 r.) by som rád svoje skúsenosti a schopnosti ponúkol ako zástupca občanov Petržalky v oblastiach verejného priestoru, využitia školských dvorov, škôlok, Chorvátskeho ramena, údržby zelene, cyklotrás, dôstojného zapojenia seniorov do spoločnosti a pod.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

Do Teamu Vallo som vstúpil po naštudovaní jeho „Plánu Bratislava“ a po spoznaní členov Teamu. Verím tomuto programu, dôverujem odborníkom, ktorí sa podieľali na jeho vypracovaní. Verím, že jeho široký, ale hlavne konkrétny obsah je uskutočniteľný za podmienok, ktoré Team od začiatku proklamuje, a to je transparentnosť, odbornosť a kvalita. Tieto atribúty si uvádzajú snáď všetky politické a iné zoskupenia, no tu vstúpili do „hry“ osoby a osobnosti, ktoré budú zárukou, že spoločnými silami sa tento Team stane skutočným správcom, realizátorom záujmov ľudí, majetku a prírody Petržalky a Bratislavy. A jednou jeho aktívnou súčiastkou sa chcem stať aj ja.

Mgr. Albín Mráz

Kontakt
Adresa:  Pifflova 7, 851 01 Bratislava – Petržalka
E-mail: mraz.albin@gmail.com
Mobil: 0940 377 547
Web: https://www.teamvallopetrzalka.sk/kandidati/mraz-albin/

Volebný obvod

Albín kandiduje do Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka vo volebnom obvode č. 1.