Fischer Jozef: Komunálne voľby 2018

Publikované 31. augusta 2018, Autor: Jozef Fischer


Voľby do orgánov samosprávy obcí – Komunálne voľby 2018 sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018. Konanie volieb vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.  a zároveň určil termín ich konania.

TIP: Pridať pripomienku do kalendára

Voľba je jednokolová. Za poslancov mestského, miestneho alebo obecného zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Ak nastane “remíza” – tzn. kandidáti na prvých dvoch miestach získajú rovnaký počet hlasov, sa podľa zákona vykonajú nové voľby.

Právo voliť*

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len “obyvateľ obce”), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo byť volený*

Občania majú právo vo voľbách aj kandidovať. Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho a mestského zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

TIP: Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka uznesením číslo 468/2018 určilo, že v nasledujúcom funkčnom období bude 35 poslancov miestneho zastupiteľstva v 6 volebných obvodoch.

Do miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka za naše zoskupenie celkovo kandiduje 19 ľudí.

Mgr. Jozef Fischer

* Zdroj: https://www.minv.sk/?volby-oso2018


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *