Team Vallo Petržalka

Poslanci v Petržalke

Veľmi pekne každému z vás ďakujeme za hlasy a dôveru, bude nám cťou slúžiť v prospech Petržalky a všetkých Petržalčanov!

Vitajte na webstránke TeamValloPetrzalka.sk, kde sa dozviete plno zaujímavých informácií o vašich zástupcoch v miestnom zastupiteľstve v Petržalke. Sme skupina ľudí, ktorá spoločne zdieľa myšlienky na zmeny v Petržalke a ktorá ich aj aktívne bude v zastupiteľstve presadzovať.

V miestnom zastupiteľstve zastupujeme zoskupenie SPOLU – občianska demokraciaTeam Vallo a Progresívne Slovensko. Ide o zoskupenie ľudí, ktorí pre nás symbolizujú čestnosť, slušnosť, pracovitosť a odbornosť. Teda symboly, ktoré sa zdá, že v tejto krajine chýbajú a ktoré Petržalka či celá Bratislava potrebuje. No hlavne ide o ľudí, s ktorými zdieľame spoločné myšlienky na zmeny a s ktorými ich aj aktívne budeme v zastupiteľstve presadzovať.

A nejde len o zvolených miestnych či mestských poslancov, ale aj všetkých ostatných, ktorí kandidovali alebo zdieľali a podporovali naše myšlienky. Preto, aj keď už je po voľbách, tak sa smelo obracajte na akéhokoľvek nižšie spomenutého človeka, sme jeden tím a ako aj taký tím riešime spoločne Vaše problémy, námety či realizujeme spoločný plán.

Miestne zastupiteľstvo MČ Petržalka

Meno kandidáta Vol. obvod Meno kandidáta Vol. obvod Meno kandidáta Vol. obvod
14. Mráz Albín 1 23. Škápik Pavol 3 13. Kuruc Jakub 4
17. Sarlós Adam 1 16. Kačírek Ľuboš 3 14. Kratochvílová Táňa 5
18. Sepši Branislav 1 20. Petrovič Drahan 3 17. Kuffa Peter 5
21. Šmíd Miloslav 1 22. Polešenský Milan 3 24. Zelenická Anna 5
6. Halmo Ivan 2 4. Fekete Gabriel 4 16. Repka Matúš 6
15. Palkovič Tomáš 2 12. Kozáková Michala 4 2. Fischer Jozef 6
19. Surovková Eva 2

 

Mestské zastupiteľstvo Bratislava

Meno kandidáta Meno kandidáta Meno kandidáta
64. Sarlós Adam 42. Kozáková Michala 27. Hrbáň Boris
58. Palkovič Tomáš 48. Kuruc Jakub 35. Jaura Dušan
36. Kačírek Ľuboš 45. Kratochvílová Táňa 8. Brliť František
61. Petrovič Drahan

 

Naša ponuka:

V zastupiteľstve sa chceme, okrem samotného zastupovania občanov v každodenných otázkach života, venovať týmto témam:

  • Otvorená samospráva
  • Kvalitná, dostupná a inteligentná doprava
  • Deti a rodiny s deťmi na prvom mieste
  • Starostlivosť o zeleň ako samozrejmosť
  • Regulovaná výstavba s jasnými pravidlami
  • Senior ako súčasť komunity
  • Bezpečnosť kdekoľvek a kedykoľvek

Nemáme nasadené ružové okuliare, že sa našim vstupom do petržalskej politiky všetko hneď a zaraz zmení, ale veríme, že svojou usilovnou a vytrvalou prácou, nápadmi a transparentným konaním dosiahneme zlepšenie kvality života nás všetkých. Predsa len aj my bývame v Petržalke a chceme tu žiť aj naďalej.